RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ: ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

RFID ਸੋਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

1. ਇੱਕ RFID ਸੋਖਕ ਕੀ ਹੈ?

1.1 ਇੱਕ RFID ਫੇਰਾਈਟ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ RFID ਟੈਗ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਗ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਖਕ ਧਾਤ ਦੇ ਫੁਆਇਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1.2 ਇੱਕ RFID ਫੇਰਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਸੋਖਕ ਸ਼ੀਟ?

ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਟੈਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RFID ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਨੁਕਸਾਨ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ RFID ਟੈਗਾਂ ਤੋਂ ਟੈਗ ਰੀਡਿੰਗ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇੱਕ RFID ਲਚਕੀਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ RFID ਟੈਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। RFID ਸੋਖਕ RFID ਟੈਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ RFID ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਟੈਗ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RFID ਫੇਰਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਸ਼ੀਟ RFID ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1.3 ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ?

ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ RFID ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ RFID ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੋਖਕ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਖਕ ਟੈਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਇੱਕ RFID ਸੋਖਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

2.1 ਇੱਕ RFID ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ RFID ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ RFID ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ RFID ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2.2 ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ RFID ਸੋਖਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

RFID ferrite absorber ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ RFID ਟੈਗਸ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ RFID ਸੋਖਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਜ਼ਕ ਫੈਰਾਡੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਖਕ ਟੈਗ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਕ RFID ਬਲੌਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ RFID ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਖਕ ਫੈਰਾਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

rfid ਸ਼ੋਸ਼ਕ

3. ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

3.1 RFID ਸੋਖਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ RFID ਫੈਰਾਈਟ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੀਟ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ RFID ਟੈਗਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ RFID ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3.2 RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

RFID ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ RFID ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

3.3 RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ RFID ਫੈਰਾਈਟ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। RFID ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਗਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

3.4 RFID ਫੈਰਾਈਟ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ RFID ਲਚਕੀਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ RFID ਟੈਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। RFID ਸੋਖਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਸ, ਬਟੂਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3.5 RFID ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ RFID ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। RFID ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ RFID ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

rfid ਸ਼ੋਸ਼ਕ

 

4. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

4.1 ਇੱਕ RFID ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ RFID ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ RFID ਟੈਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੈਗਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ- ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪੈਸਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਟੈਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਨੂੰ ਢਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. RFID ferrit absorber ਸ਼ੀਟ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

4.2 ਇੱਕ RFID ਸੋਖਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ RFID-ਸਮਰੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ RFID ਫੈਰਾਈਟ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ RFID ਰੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RFID ਟੈਗਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸੋਖਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ RFID ਫੈਰਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ PH ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਇਰ. ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ

ਆਰਐਫ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਫੇਰਾਈਟ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸ਼ੀਟ

RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ

EMI ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ

EMI ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਚੁੰਬਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਰੋਧਕ ਨਰਮ ਚੁੰਬਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੋਰ ਦਮਨ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਰੇਡੀਏਟਿਡ ਚੁੰਬਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
ਸ਼ੋਰ ਦਮਨ ਸ਼ੀਟ emi ਸੋਖਕ ਨਰਮ ferrite

ਸ਼ੋਰ ਦਮਨ ਸ਼ੀਟ

ਤਰੰਗ-ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਚੁੰਬਕੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਰਾਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਰਗਮਤਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ-ਸਾਈਡ ਟੇਪ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰ ਦਮਨ ਹੈ। .

 

 

 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
rfid ਸ਼ੋਸ਼ਕ

RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ

RFID ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਉੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਮਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੜਤਾਲ